مرتبه علمی استادیار
محل تحصیل آلمان- دانشگاه زیگن
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصيلي علوم سیاسی
محل خدمت گروه علوم سیاسی
پست الکترونیکی shahabi89@hotmail.com
آدرس وب سایت http://shahabi.iauahvaz.ac.ir